Bespovratna sredstva za pčelare – Novi nacionalni pčelarski program

Poboljšanje tehničkih uvjeta pčelarenja, zdravlje i vitalnost pčelinjih zajednica, sigurnost i kvaliteta pčelinjih proizvoda te njihova pozicija na tržištu, primijenjena istraživanja, a kako bi se smanjio negativan trend koji karakterizira smanjenje pčelara i pčelinjih zajednica, smanjenje proizvodnje meda te značajno povećanje uvoza.

Tako npr. prema anketi HPS, ukupna proizvodnja meda u 2018.g. se procjenjuje na 7.440 t što je smanjenje u odnosu na 2017. od cca 9%. S druge strane, 2018.g. (1-10 mj.) uvezeno je 1.709 tona med što predstavlja povećanje od cca 8% u odnosu na 2017.

Tijekom protekle tri godine zamjetan je pad broja pčelara i broja košnica – u 2018. u odnosu na 2015. broj pčelara smanjen je za 41,86%, na njih 7.283, a broj košnica za 34,13% , na 372.002.

Ovim programom osigurano je 14,8 milijuna godišnje odnosno 44,5 milijuna kuna kroz cijelo trogodišnje razdoblje, a sufinanciran je 50% sredstvima Europske unije. Pčelarima je na raspolaganju čak 8 mjera:

  • Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara – mjera kojom se želi omogućiti modernizacija pčelarstva nabavkom opreme te poticanjem edukacije pčelara radi usvajanja specifičnih znanja i vještina, uključivanje mladih i povezivanje pčelara u udruge.
  • Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze (kao dosad najpopularnija mjera) – kroz ovu mjeru sufinancira se nabava odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda te sustav monitoringa pojavnosti bolesti pčela. Provodit će se edukacija pčelara i promovirati tehnološki postupci u suzbijanju bolesti.
  • Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja – mjera kojom se sufinancira kupnja nove opreme koja se koristi za selidbu košnica kako bi se osiguralo više pčelinjih paša.
  • Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište – kroz ovu mjeru će se provoditi utvrđivanje kvalitete i botaničkog podrijetla meda, voska i drugih pčelinjih proizvoda. Kroz nju je pčelarima omogućena povoljnija laboratorijska analiza kvalitete meda prije stavljanja na tržište
  • Obnavljanje pčelinjeg fonda – mjera se odnosi se na očuvanje i obnavljanje pčelinjeg fonda, a time se i izravno pomaže očuvanje izvorne pasmine sive pčele te se unapređuju njene karakteristike kako bi se dobila veća produktivnost
  • Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda- financiraju se primijenjena istraživanja vezana za sljedeća područja: bolesti i štetnici pčela te njihove interakcije, očuvanje bioraznolikosti pčela te utjecaj okoliša na pčelinje zajednice
  • Praćenje tržišta – sufinancira se prikupljanje podataka o tržištu meda, drugim pčelinjim proizvodima, biološkom materijalu (matice, rojevi, pčelinje zajednice) te pratećoj industriji (oprema i pribor za pčelare) sa svrhom izrade izvješća i analiza
  • Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu – kroz ovu mjeru želi se potaknuti pčelare i pčelarske udruge da se uključe u sheme potvrđivanja kvalitete . Sufinanciraju se promotivne aktivnosti, pristup tržištu s naglaskom na informiranje i edukaciju potrošača.

Više o programu čitajte na stranici Eufondovi.hr

Bookmark the permalink.

Comments are closed.