Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka

Grad Ilok, temeljem članka 3., 4. i 5. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2019./2020. godini KLASA: 604-01/19-01/01, UR.BROJ: 2196/02-02-19-7 od 22. studenoga 2019. godine, objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2019./2020. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji: su državljani Republike Hrvatske imaju prebivalište na području Grada Iloka, sa statusom redovitog… Nastavite čitati…

Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi za 2019. godinu

Na temelju članka 6. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2019. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2019.-2020. godine KLASA:320-01/18-01/05 URBROJ: 2196/02-01-19-85 od 14. svibnja 2019. godine, zaprimljena su do 31. listopada 2019. godine 17 (sedamnaest) zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2019. godinu U prilogu preuzmite tekst Odluke

Poništenje javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce

Na temelju članka 24. stavka 5- Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18) Gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluku o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca Preuzmite tekst odluke: Odluka o poništenju javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce

Predsjednički izbori

Na temelju članka 23. točke 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske(‘Narodne novine’, br. 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Iloka, na sjednici održanoj 21.11.2019. godine donosi rješenje o određivanju biračkih mjesta na području grada Iloka. Preuzmite tekst rješenja: Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području grada Iloka.

Poziv na organizirani odlazak na predstavu

Cijena ulaznice za predstavu je 30 kuna, a cijenu organiziranog prijevoza autobusom snosi Grad Ilok. Građani će biti pravovremeno obaviješteni o točnom mjestu i vremenu polaska. ‘Iznimno potresna pripovijetka Stara rana prikazuje život Stipe Zvonareva i žene mu Mare nakon što se Stipa povratio iz vojske i ondje zaslužio frajtiju – čin. Svojom uniformiranom pojavom izaziva oduševljenje sumještana, ali on sam biva u razgovoru oholiji – ‘uzdignutiji’. Njega ne zadovoljava to što mora zemlju orati,… Nastavite čitati…

Plan rada dimnjačara za studeni 2019. godine

Djelatnici dimnjačarskog obrta vršit će usluge kontrole i čišćenja dimnjaka u slijedećim mjestima: ILOKBAPSKAšARENGRADMOHOVO25,26,27, i 28.11.2019.god u vremenu od 7,30 do 15,00 sati Svi korisnici koji ne budu nađeni kod kuće u radnom vremenu bit će im ostavljena „ OBAVIJEST „ da je dimnjačar dolazio radi vršenja čišćenja dimnjaka, tako da mogu u roku 2 dana dogovoriti novi termin čišćenja. Za sve informacije mogu se obratiti na tel: 032 – 367-819. U slučaju vremenskih nepogoda… Nastavite čitati…

Poziv za 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 22. studenog (petak) 2019. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13. Usvajanje izvadaka iz zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu Usvajanje dnevnog reda: Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2020. godinu Izvjestitelj: predsjednica Savjeta mladih Predlagatelj: Savjet mladih Grada Iloka Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Iloka U NAPOMENI… Nastavite čitati…

Poziv na BESPLATNO sudjelovanje na RADIONICI MOTIVACIJE

Radionica je namijenjena pripadnicima ranjivih skupina na tržištu rada, odnosno nezaposlenim ženama, dugotrajno nezaposlenim osobama (osobama nezaposlenim duže od 12 mjeseci) te mladima od 15 do 29 godina s područja Vukovarsko-srijemske županije. Nije obavezno da su navedeni pripadnici prijavljeni u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Cilj radionice je motivacija i osvješćivanje individualnih sposobnosti polaznika koje su potrebne na tržištu rada, a s naglaskom na stjecanje samopouzdanja, usredotočenost, strpljenje, motivaciju, smjer motiviranja, prepoznavanja ega kao prepreke… Nastavite čitati…


Poziv na testiranje i intervju za radno mjesto pročelnika/ce

Na temelju natječaja Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto uz probni rad od tri mjeseca (od 25. listopada 2019. god.), objavljenog 30. listopada 2019. godine u Narodnim novinama br. 104/2019., na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva od 14. studenog 2019. god., povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje poziv na testiranje i intervju za… Nastavite čitati…