Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka

Temeljem članka 42. stavka Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka Odluka o dopuni Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka 2019: Odluka o dopuni Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka 2019

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka (u nastavku teksta: Odjel), nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja, ovlaštenje za vođenje upravnog postupka i rješavanje o upravnim stvarima, prijam u službu, raspored, premještaj, lake povrede službene… Nastavite čitati…

Jednokratna novčana pomoć povodom blagdana Božića

Pravo ostvaruju umirovljenici kao i osobe starije od 65 godina, a čija ukupna primanja ne prelaze iznos od 2.000,00 kuna mjesečno. Iznos božićnice će se utvrditi naknadno, a ovisno o broju osoba koje ispunjavanju uvjete, u okviru raspoloživih sredstava Grada Iloka. Za pravo na naknadu Grada Iloka osobe moraju predati… Nastavite čitati…