Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka

Temeljem članka 42. stavka Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka

Bookmark the permalink.

Odgovori