Rješenja o imenovanju biračkih odbora

Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije broj 8/14 i 9/19), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Iloka donosi slijedeća rješenja o iemnovanju biračkih odbora Ovdje preuzmite rješenja: Rješenje o imenovanju biračkog odbora za biračko mjesto broj: 001 – ILOK – GRADSKO POGLAVARSTVO ILOK, TRG NIKOLE ILOčKOG 13 Rješenje o imenovanju biračkog odbora za biračko mjesto broj: 002 – ILOK – DOM UMIROVLJENIKA, ILOK, KOšEVI… Nastavite čitati…