Odluka o dozvoli za postavljanje samouslužnog automata za tople napitke

Temeljem članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o dozvoli za postavljanje samouslužnog automata za tople napitke

Dozvoljava se T.O.’ATN’, Vijeća Europe 196, Vukovar, postavljanje samouslužnog automata za tople napitke u zgradi Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok.

Bookmark the permalink.

Odgovori