Odluka o potpori projektu Slovenčina moja

Temeljem članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o potpori projektu Slovenčina moja

Grad Ilok dodjeljuje potporu Slovačkom centru za kulturu Našice, Braće Radića 68, p.p.30, Našice za provedbu projekta Slovenčina moja, literarno-recitatorsko-dramska smotra koji će održati 16. studenoga 2019.god. u Iloku.

Bookmark the permalink.

Odgovori