Poziv za 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 22. studenog (petak) 2019. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13. Usvajanje izvadaka iz zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu Usvajanje dnevnog reda: Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2020. godinu Izvjestitelj: predsjednica Savjeta mladih Predlagatelj: Savjet mladih Grada Iloka Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Iloka U NAPOMENI… Nastavite čitati…

Poziv na BESPLATNO sudjelovanje na RADIONICI MOTIVACIJE

Radionica je namijenjena pripadnicima ranjivih skupina na tržištu rada, odnosno nezaposlenim ženama, dugotrajno nezaposlenim osobama (osobama nezaposlenim duže od 12 mjeseci) te mladima od 15 do 29 godina s područja Vukovarsko-srijemske županije. Nije obavezno da su navedeni pripadnici prijavljeni u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Cilj radionice je motivacija i osvješćivanje individualnih sposobnosti polaznika koje su potrebne na tržištu rada, a s naglaskom na stjecanje samopouzdanja, usredotočenost, strpljenje, motivaciju, smjer motiviranja, prepoznavanja ega kao prepreke… Nastavite čitati…