Akti 7. sjednice Gradskog vijeća

Dokumenti, izvještaji, akti...

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i drugih usluga gradskih groblja na području grada Iloka Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i drugih usluga gradskih groblja na području grada Iloka Odluka o koeficijentima za obračun plaće… Nastavite čitati…

Akti 6. sjednice Gradskog vijeća

Dokumenti, izvještaji, akti...

6 GV Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Iloku u 2018. god6 GV Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Iloku u 2018. god 6 GV Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Iloku u 20186 GV Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne… Nastavite čitati…

Poziv za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 30. prosinca (ponedjeljak) 2019. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13. Usvajanje izvadaka iz zapisnika s 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu Usvajanje dnevnog reda: Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Iloka…. Nastavite čitati…

Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave

Opis predmeta nabave: Nabava i montaža kućišta, nosača i pripadajuće opreme za smještanje stacionarnog radarskog uređajaza mjerenje brzine vozila Količina predmeta nabave: Količina je u cijelosti iskazana u projektnom zadatku koji se nalazi u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje. Toškovnik: Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se… Nastavite čitati…

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Iloka

Na temelju članka 17. stavak 3. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (‘Narodne novine’ broj 18/15) te članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18 i 9/19) Gradonačelnica Grada Iloka, dana 13. prosinca donijela je Odluku o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Iloka Preuzmite… Nastavite čitati…

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta

Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18, 98/19), članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (‘Narodne novine’, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta… Nastavite čitati…

Poziv na testiranje i razgovor po Javnom natječaju za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka

Na temelju natječaja Grada Iloka za prijam u službu pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca od 28. studenoga 2019. god., objavljenog u Narodnim novinama br. 118/2019, na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te… Nastavite čitati…

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta

Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18, 98/19), članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (‘Narodne novine’, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta… Nastavite čitati…

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja odluke o izmjeni i dopuni odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Iloka. člankom 11. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (‘Narodne novine’, br. 84/2019) propisano… Nastavite čitati…