Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave

Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave za popravak javne rasvjete 2019. Rok za dostavu ponude je ne kasnije do 09.12.2019. (do 14:00 sati). Gospodarski subjekt (Ponuditelj) je dužan ispuniti ponudbeni list s podacima; naziv i adresa, poslovni žiro račun, cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV, rok valjanosti ponude, rok isporuke.

Preuzmite poziv i sve potrebne dokumente na poveznicama niže:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.