Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave

Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave za popravak asfaltnih površina na nerazvrtanim cestama – 2020. Rok za dostavu ponude je ne kasnije od 12.12.2019. (do 14:00 sati). Gospodarski subjekt (Ponuditelj) je dužan ispuniti ponudbeni list s podacima; naziv i adresa, poslovni žiro račun, cijena ponude bez PDV-a, iznos… Nastavite čitati…

Produžava se rok predaje kandidatura po javnom pozivu

Produžava se rok predaje kandidatura po javnom pozivu Za isticanje kandidatura za izbor članova savjeta mladih grada iloka i njihovih zamjenika za 8 dana Odbor za izbor i imenovanja Gradskoga vijeća obavit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje… Nastavite čitati…