Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave

Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave za popravak asfaltnih površina na nerazvrtanim cestama – 2020. Rok za dostavu ponude je ne kasnije od 12.12.2019. (do 14:00 sati). Gospodarski subjekt (Ponuditelj) je dužan ispuniti ponudbeni list s podacima; naziv i adresa, poslovni žiro račun, cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV, rok valjanosti ponude, rok isporuke. Preuzmite poziv i sve potrebne dokumente na poveznicama niže: Poziv za podnošenje ponuda u postupku… Nastavite čitati…

Produžava se rok predaje kandidatura po javnom pozivu

Produžava se rok predaje kandidatura po javnom pozivu Za isticanje kandidatura za izbor članova savjeta mladih grada iloka i njihovih zamjenika za 8 dana Odbor za izbor i imenovanja Gradskoga vijeća obavit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastaviti Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi Popis važećih kandidatura. Preuzmite dokument: Obavijest o produženju roka predaje kandidatura po javnom pozivu Za isticanje… Nastavite čitati…