Produžava se rok predaje kandidatura po javnom pozivu

Produžava se rok predaje kandidatura po javnom pozivu Za isticanje kandidatura za izbor članova savjeta mladih grada iloka i njihovih zamjenika za 8 dana

Odbor za izbor i imenovanja Gradskoga vijeća obavit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastaviti Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi Popis važećih kandidatura.

Preuzmite dokument:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.