Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti u gospodarstvu

Analizom pristiglih zahtjeva, a na temelju Zapisnika o pregledu i ocjeni podnesenih zahtjeva od 02. prosinca 2019. godine KLASA:302-01/1-01/01 URBROJ:2196/02-03-19-44, Povjerenstvo za potpore u gospodarstvu na području Grada navelo je da su devet podnostielja ostvarili potporu male vrijednosti u gospodarstvu. Preuzmite dokument odluke: Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti u gospodarstvu za 2019. godinu.