Poziv na dostavu ponuda

Usluga stručnog nadzora i usluga koordinatora II zaštite na radu za : Izgradnja građevine infrastrukturnog sustava poslovne zone Ilok. Preuzmite dokument poziva: Poziv na dostavu ponuda za uslugu stručnog nadzora i uslugu koordinatora II zaštite na radu.