Konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19) i članka 57. st. 1.Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije broj 8/14, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka saziva

Konstituirajuću sjednicu Vijeća mjesnog odbora prema slijedećem rasporedu:

 • za dan
  10. prosinca 2019. god. (utorak)

  u 17,00 sati za Vijeće mjesnog odbora šarengrad u šarengradu
  u prostoru Mjesnog odbora

  u 18,00 sati za Vijeće mjesnog odbora Ilok u Iloku
  u Vijećnici Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok

Preuzmite poziv:

 • za dan
  11. prosinca 2019. god. (srijeda)

  u 16,00 sati za Vijeće mjesnog odbora Mohovo u Mohovu
  u 18,00 sati za Vijeće mjesnog odbora Bapska u Bapskoj
  u prostoru mjesnog odbora

Preuzmite poziv:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.