Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Iloka

Na temelju članka 17. stavak 3. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (‘Narodne novine’ broj 18/15) te članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18 i 9/19) Gradonačelnica Grada Iloka, dana 13. prosinca donijela je Odluku o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Iloka Preuzmite tekst odluke: Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Iloka.

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta

Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18, 98/19), članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (‘Narodne novine’, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (‘Narodne novine’, broj 39/2013 i 48/2015) prodaje… Nastavite čitati…

Poziv na testiranje i razgovor po Javnom natječaju za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka

Na temelju natječaja Grada Iloka za prijam u službu pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca od 28. studenoga 2019. god., objavljenog u Narodnim novinama br. 118/2019, na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka (Javni natječaj) i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva, Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje poziv na testiranje… Nastavite čitati…

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta

Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18, 98/19), članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (‘Narodne novine’, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (‘Narodne novine’, broj 39/2013 i 48/2015) prodaje… Nastavite čitati…

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja odluke o izmjeni i dopuni odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Iloka. člankom 11. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (‘Narodne novine’, br. 84/2019) propisano je da će jedinica lokalne samouprave uskladiti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u roku od tri… Nastavite čitati…

Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave

Opis predmeta nabave: Nabava računala Količina predmeta nabave: Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje. Toškovnik: Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje. Mjesto isporuke roba: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok Rok isporuke naručene roba: Po naruđbi od strane Grada Iloka Rok za dostavu ponude: Rok za dostavu ponude je ne kasnije od… Nastavite čitati…