Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja odluke o izmjeni i dopuni odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Iloka.

člankom 11. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (‘Narodne novine’, br. 84/2019) propisano je da će jedinica lokalne samouprave uskladiti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u roku od tri mjeseca od dana stupanja Uredbe.

Stoga se poziva zainteresirana javnost da svojim sudjelovanjem, prijedlozima i primjedbama doprinese kvaliteti akta koji se donosi.

Preuzmite tekst poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.