Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Iloka

Na temelju članka 17. stavak 3. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (‘Narodne novine’ broj 18/15) te članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18 i 9/19) Gradonačelnica Grada Iloka, dana 13. prosinca donijela je Odluku o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Iloka

Preuzmite tekst odluke:

Bookmark the permalink.

Odgovori