Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave

Opis predmeta nabave: Nabava i montaža kućišta, nosača i pripadajuće opreme za smještanje stacionarnog radarskog uređajaza mjerenje brzine vozila

 • Količina predmeta nabave:
  Količina je u cijelosti iskazana u projektnom zadatku koji se nalazi u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje.
 • Toškovnik:
  Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje.
 • Mjesto isporuke roba:
  Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok
 • Rok isporuke ugovora i trajanje ugovora :
  Maksimalno 90 dana od dana potpisa Ugovora
 • Rok za dostavu ponude:
  Rok za dostavu ponude je deset (10) radnih dana, ne kasnije od 14.01.2020. (do 12:00 sati). Gospodarski subjekt (Ponuditelj) je dužan ispuniti ponudbeni list s podacima; naziv i adresa, poslovni žiro račun, cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV, rok valjanosti ponude, rok isporuke

Preuzmite dokumente poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.