Statut Grada Iloka s izmjenama

Grb Grada Iloka

Statut Grada Iloka sa statutarnim odlukama o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka od 8. veljače 2018. i 2. kolovoza 2019. godine Statut Grada Iloka i statutarne odluke: Statut Grada Iloka 28. lipnja 2013. godine. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka od 8. veljače 2018. Statutarna odluka o izmjeni Statuta Grada Iloka 2. kolovoza 2019.