Poziv za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 30. prosinca (ponedjeljak) 2019. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.

 • Usvajanje izvadaka iz zapisnika s 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
 • Usvajanje dnevnog reda:
  1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Iloka.
   Izvjestitelj: ravnatelj ustanove
   Predlagatelj: Ravnatelj Muzeja grada Iloka
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med.
  2. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Iloka
   Izvjestitelj:
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med.
  3. Prijedlog za donošenje Odluke o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Iloka i njihovih zamjenika.
   Izvjestitelj:
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med.
  4. . Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka
   Izvjestitelj:
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med
  5. Prijedlog za donošenje Odluke o odabiru najbolje ponude na Javnom natječaju za zakup građevinskog zemljišta u ‘Poslovnoj zoni Ilok 2’ u Iloku
   Izvjestitelj: Marija Dobošević – Povjerenstvo
   Predlagatelj: Povjerenstvo za procjenu pristiglih ponuda i odabir najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup/prodaju građevinskog zemljišta u ‘Poslovnoj zoni Ilok 2’ u Iloku.
  6. Obavijesti i prijedlozi

  Predsjednica Gradskog vijeća
  Marija Dobošević, dipl. ing. agr

  Na poveznici niže možete preuzeti materijale za 8. sjednicu Gradskog vijeća

  Materijali – 8_sjednica_GV.zip

Bookmark the permalink.

Comments are closed.