Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave

Opis predmeta nabave: Usluga deratizacije i dezinsekcije 2020. Količina predmeta nabave: Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje Toškovnik: Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje. Mjesto isporuke roba: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok Rok isporuke naručene robe: četrdeset (40) radnih dana Rok za dostavu ponude: Rok za dostavu ponude je ne kasnije… Nastavite čitati…

Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave

Opis predmeta nabave: Nabava uredskog materijala Količina predmeta nabave: Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje Toškovnik: Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje. Mjesto isporuke roba: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok Rok isporuke naručene robe: : po naruđbi od strane Grada Iloka Rok za dostavu ponude: Rok za dostavu ponude je ne… Nastavite čitati…