Odluku o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

Temeljem članka 15. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Iloka KLASA: 551-01/18-01/16 URBROJ: 2196/02-02-18-1 od 12. srpnja 2018. god. i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića. Preuzmite tekst odluke: Odluka o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

Plan prijma u službu za 2020. godinu

Na temelju članaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08. i 61/11) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi plan prijma u službu za 2020. godinu Preuzmite tekst odluke: Plan prijma u službu za 2020. godinu

Odluka o održavanju javnih površina u Iloku i naseljima u 2020. godine

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o održavanju javnih površina u Iloku i naseljima u 2020. godine Preuzmite tekst odluke: Odluka o održavanju javnih površina u Iloku i naseljima u 2020. godine

Odluka o zimskom održavanju lokalnih cesta na području Grada Iloka u zimskom razdoblju sezona 2019./2020. godine

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o zimskom održavanju lokalnih cesta na području Grada Iloka u zimskom razdoblju sezona 2019./2020. godine Preuzmite tekst odluke: Odluka o zimskom održavanju lokalnih cesta na području Grada Iloka u zimskom razdoblju… Nastavite čitati…

Odluka o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2020. godini

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2020. godini Preuzmite tekst odluke: Odluka o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2020. godini

Odluka o davanju suglasnosti na izbor zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a Ilok

Na temelju odluke Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ilok od 20. listopada 2019. god., daje se suglasnost na imenovanje Zorana Herakovića iz Iloka, Trg žrtava Domovinskog rata 7, OIB: 81378507149 za zapovjednika DVD-a Ilok, te Miroslava Bošnjaka iz Iloka, Stjepana Radića 128, OIB: 51914539749 za zamjenika zapovjednika DVD-a Ilok. Preuzmite tekst odluke: Odluka o davanju suglasnosti na izbor zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a Ilok

Plan rada dimnjačara za siječanj 2020. godine

Djelatnici dimnjačarskog obrta vršit će usluge kontrole i čišćenja dimnjaka u slijedećim mjestima: ILOKBAPSKAšARENGRADMOHOVO27,28 i 29.01.2020.god u vremenu od 7,30 do 15,00 sati Svi korisnici koji ne budu nađeni kod kuće u radnom vremenu bit će im ostavljena „ OBAVIJEST „ da je dimnjačar dolazio radi vršenja čišćenja dimnjaka, tako da mogu u roku 2 dana dogovoriti novi termin čišćenja. Za sve informacije mogu se obratiti na tel: 032 – 367-819. U slučaju vremenskih nepogoda… Nastavite čitati…

OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka na radno mjesto ‘voditelj projekta prekogranične suradnje – FED CCNET’ (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme od 17 mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca.

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka raspisuje   OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka     na radno mjesto:  ‘voditelj projekta prekogranične suradnje – FED CCNET’ (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme od 17 mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca.   Kandidati za navedeno radno mjesto… Nastavite čitati…

Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave

Opis predmeta nabave: Autobusne nadstrešnice Količina predmeta nabave: Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje Toškovnik: Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje. Mjesto isporuke roba: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok Rok isporuke naručene robe: Rok isporuke naručenih radova je šezdeset radnih dana (60) radnih dana. Rok za dostavu ponude: Rok za dostavu… Nastavite čitati…