Odluku o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

Temeljem članka 15. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Iloka KLASA: 551-01/18-01/16 URBROJ: 2196/02-02-18-1 od 12. srpnja 2018. god. i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića.

Preuzmite tekst odluke:

Bookmark the permalink.

Odgovori