Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave

Opis predmeta nabave: Instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU na području Grada Iloka Na temelju članka 6. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave, Gradonačelnica Grada Iloka dana 22.01.2020 donijela je Odluku o početku postupka jednostavne nabave za Instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU na području Grada Iloka, KLASA:406-09/20-01/06, URBROJ:2196/02-01-20-01. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave iznosi 115.000,00 kn (s PDV-om). Opis predmeta nabave: Predmet nabave je instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU od izvršne agencije… Nastavite čitati…

Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave

Opis predmeta nabave: Popravak javne rasvjete Količina predmeta nabave: Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje Toškovnik: Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje. Mjesto isporuke roba: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok Rok isporuke naručene robe: po naruđbi od strane Grada Iloka u periodu 2020-2021.godine Rok za dostavu ponude: Rok za dostavu ponude… Nastavite čitati…

Internist u veljači

U mjesecu veljači internist dr. Vinko Služek će biti dostupna u dva termina 10. i 20.02. u 9h. Potreba je uputnica, nalazi krvi i EKG. Potrebni je naručiti se na broj 590-011 ili 091/602-5688