Odluka o godišnjem planu natječaja Grada Iloka za financiranje rada udruga u 2020. godini.

Na temelju članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije’ broj 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o godišnjem planu natječaja Grada Iloka za financiranje rada udruga u 2020. godini. Preuzmite dokument Odluke: o godišnjem planu natječaja Grada Iloka za financiranje rada udruga u 2020…. Nastavite čitati…

Odluka o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2019./2020. godini

Grad Ilok je proveo natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2019./2020., za koji je objavljena Obavijest 29. studenoga 2019. god. u ‘Večernjem listu’, te cjeloviti tekst na web stranici, oglasnim pločama i stupovima Grada Iloka. Preuzmite dokument Odluke: Odluka o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2019./2020. godini