Odluka o godišnjem planu natječaja Grada Iloka za financiranje rada udruga u 2020. godini.

Na temelju članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije’ broj 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o godišnjem planu natječaja Grada Iloka za financiranje rada udruga u 2020. godini.

Preuzmite dokument Odluke:

Bookmark the permalink.

Odgovori