Izvješće o provedenom savjetovanju

Grad Ilok objavio je 10. veljače 2020. godine poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću naziva Nacrt Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu. U zadanom roku pristigli su komentari od tri subjekta na propisanom obrascu.

U nastavku su navedeni pristigli komentari, primjedbe i prijedlozi te očitovanje o prihvaćanju ili odbijanju istih.

Preuzmite dokument Izvješća:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.