Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu Poništava se Oglas KLASA: 110-03/20-01/03 URBROJ: 2196/02-03-20-1 od 19. veljače 2020. godine, objavljen 20. veljače 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici www.ilok.hr i oglasnoj ploči Grada Iloka, za prijam u službu u Grad Ilok, Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka na radno mjesto stručnog suradnika za financije i računovodstvo – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene, do… Nastavite čitati…

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka radno mjesto voditelja odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene, do povratka odsutnog službenika n

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’ br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka raspisuje   OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka     na radno mjesto:  voditelja odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene, do povratka odsutnog službenika na posao.   Na natječaj se mogu… Nastavite čitati…

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu

Grad Ilok objavio je Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava iznosi 790.000,00 kuna. Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna. Grad Ilok će financirati projekte/programe iz tri prioritetna područja: Prioritetno područje 1 – Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti – 600.000,00 kn Prioritetno područje 2 – Djelatnost kulturno umjetničkih društava i manifestacija – 70.000,00 kn Prioritetno područje… Nastavite čitati…