Usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu

Predmet nabave: Usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu za ‘Izgradnju reciklažnog dvorišta na području Grada Iloka’ KK.06.3.1.03.0134. Evidencijski broj nabave: 10/2020

 

Cijeli dokument jednostavne nabave možete preuzeti na poveznici niže:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.