Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Iloka (pročišćeni tekst)

Na temelju članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16, 4/18) Odbor za statut i poslovnik na sjednici održanoj 18. veljače 2020. godine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Iloka koji sadrži: Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko – srijemske županije broj 17/06), Odluku o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko – srijemske županije broj 16/11), Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Iloka – ciljane izmjene i dopune (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko – srijemske županije broj 2/15) i Odluku o donošenju III. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko – srijemske županije broj 17/19).

Preuzmite dokument Odluke:

Bookmark the permalink.

Odgovori