Odluka o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 13/11, 04/18, 9/19 ), Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Iloka za 2020.godinu.

Preuzmite dokument Odluke:

Bookmark the permalink.

Odgovori