Mjere i radna uputa za sprječavanje širenja virusa COVID-19 u proizvodnji

Mjere i radna uputa za sprječavanje širenja virusa COVID-19 u proizvodnji povrća kao i kontrolna lista za kontrolu simptoma koronavirusa kod zaposlenika OPG-a Preuzmite dokumente: Radna uputa za sprječavanje širenja koronavirusa tijekom rada u poljoprivrednoj proizvodnji. Kontrolna lista za kontrolu simptoma koronavirusa Opis postupka – mjere sprječavanja širenja virusa Covid-19 u proizvodnji povrća

Zahtjev za izdavanje propusnica od Stožera civilne zaštite Grada Iloka

Prema novim uputama Stožera civilne zaštite za podizanje propusnica osobe moraju ispuniti Zahtjev za izdavanje propusnice te nakon toga mogu dobiti propusnicu ukoliko je zahtjev pravilno popunjen, a razlog napuštanja mjesta prebivališta nužan i opravdan. Zahtjev se odnosi na izdavanje propusnice za razloge napuštanja prebivališta iz Točke II. e) Odluke odnosno iz sljedećih razloga: iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština. Za ostale razloge napuštanja… Nastavite čitati…

Predaja obrazaca online

Obrazci, dokumenti, korona

Poštovani građani, zbog izvanrednog stanja u kojem se svi ovih dana nalazimo, molimo Vas da sve obrasce koji su Vam potrebni skinete sa web stranica Grada Iloka. Obrasci se nalaze na kartici Dokumenti – Obrasci Mailom možete dostaviti ispunjene obrasce i priloge koji se moraju dodati uz obrasce kako biste ostvarili svoja prava. Molimo Vas da obavezno napišete i svoj broj telefona kako bismo mogli kontaktirati s vama ukoliko bude nejasnoća ili nedostataka. e-mail Grada… Nastavite čitati…

Odluka o izmjeni javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama (‘Narodne novine’ br. 74/14, 70/17 i 98/19), i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 04/18 i 9/19), gradonačelnica Grada Iloka donijela je Odluku o izmjeni javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu Preuzmite dokument Odluke: Odluka o izmjeni javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu

Odluka o zabrani javnog okupljanja.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 06/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 19/19), Gradonačelnica Grada Iloka dana 16. ožujka 2020. donosi ODLUKU o preventivnom sprječavanju širenja koronavirusa COVID-19 članak 1. Zabranjuje se organiziranje i provedba prigodnih skupova, kulturnih manifestacija, javnih okupljanja i slično u prostorima i na javnim površinama… Nastavite čitati…

Odluka o zabrani javnog okupljanja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 06/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 19/19), Gradonačelnica Grada Iloka dana 16. ožujka 2020. donosi ODLUKU o preventivnom sprječavanju širenja koronavirusa COVID-19 članak 1. Zabranjuje se organiziranje i provedba prigodnih skupova, kulturnih manifestacija, javnih okupljanja i slično u prostorima i na javnim površinama… Nastavite čitati…

Problem s migrantima na području Grada Iloka

Grad Ilok i gradonačelnica Marina Budimir pokrenuli su inicijativu za rješavanje gorućih problema na području grada – problem s migrantima i Srijemskom transverzalom. Inicijativa je upućena na Ured premijera Vlade Republike Hrvatske, Ured ministra Ministarstva unutarnjih poslova, Ured župana Vukovarsko-srijemske županije, te na Upravu Hrvatskih cesta. Uprava Hrvatskih cesta očitovala se na problem Srijemske transverzale. U nastavku možete preuzeti njihovo očitovanje na navedenu temu. Preuzmite dokumente: Dopis poslan nadležnim institucijama. Očitovanje Hrvatskih cesta.

Akti 9. sjednice Gradskog vijeća

Dokumenti, izvještaji, akti...

Donošenje zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika u GV-u Donošenje zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika u GV-u Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradskoj knjižnici i čitaonici ILOK Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradskoj knjižnici i čitaonici ILOK Odluka o pristupanju promjeni Statuta – Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka Odluka o pristupanju promjeni Statuta – Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada… Nastavite čitati…

Poziv za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 11. ožujka (srijeda) 2020. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13. Usvajanje izvadaka iz zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu Usvajanje dnevnog reda: Donošenje zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Iloka (umjesto Zvonimira Draguna novi član željko Prskalo), polaganje prisege novog vijećnnika Izvjestitelj: Jugoslav Savić – Mandatna komisija Predlagatelj: Mandatna komisija Prijedlog za donošenje Odluke o… Nastavite čitati…

Nacrt Strategije razvoja turizma Grada Iloka 2019. – 2025. godine

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. travnja 2020. godine do 15:00 sati dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Strategije razvoja turizma Grada Iloka 2019. – 2020. godine . Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju biti ispunjeni putem obrasca koji je sastavni dio ovog poziva. Prijedlozi, komentari i primjedbe dostavljaju se do navedenog roka na način koji propisuje ovaj poziv Važna napomena: Popunjeni obrazac s prilogom zaključno do 10. travnja 2020…. Nastavite čitati…