Mjere i radna uputa za sprječavanje širenja virusa COVID-19 u proizvodnji

Mjere i radna uputa za sprječavanje širenja virusa COVID-19 u proizvodnji povrća kao i kontrolna lista za kontrolu simptoma koronavirusa kod zaposlenika OPG-a Preuzmite dokumente: Radna uputa za sprječavanje širenja koronavirusa tijekom rada u poljoprivrednoj proizvodnji. Kontrolna lista za kontrolu simptoma koronavirusa Opis postupka – mjere sprječavanja širenja virusa Covid-19… Nastavite čitati…

Zahtjev za izdavanje propusnica od Stožera civilne zaštite Grada Iloka

Prema novim uputama Stožera civilne zaštite za podizanje propusnica osobe moraju ispuniti Zahtjev za izdavanje propusnice te nakon toga mogu dobiti propusnicu ukoliko je zahtjev pravilno popunjen, a razlog napuštanja mjesta prebivališta nužan i opravdan. Zahtjev se odnosi na izdavanje propusnice za razloge napuštanja prebivališta iz Točke II. e) Odluke… Nastavite čitati…

Odluka o izmjeni javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama (‘Narodne novine’ br. 74/14, 70/17 i 98/19), i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 04/18 i 9/19), gradonačelnica Grada Iloka donijela je Odluku o izmjeni javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka… Nastavite čitati…

Odluka o zabrani javnog okupljanja.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 06/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 19/19), Gradonačelnica Grada Iloka dana 16. ožujka 2020. donosi ODLUKU o preventivnom… Nastavite čitati…

Odluka o zabrani javnog okupljanja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 06/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 19/19), Gradonačelnica Grada Iloka dana 16. ožujka 2020. donosi ODLUKU o preventivnom… Nastavite čitati…

Problem s migrantima na području Grada Iloka

Grad Ilok i gradonačelnica Marina Budimir pokrenuli su inicijativu za rješavanje gorućih problema na području grada – problem s migrantima i Srijemskom transverzalom. Inicijativa je upućena na Ured premijera Vlade Republike Hrvatske, Ured ministra Ministarstva unutarnjih poslova, Ured župana Vukovarsko-srijemske županije, te na Upravu Hrvatskih cesta. Uprava Hrvatskih cesta očitovala… Nastavite čitati…

Akti 9. sjednice Gradskog vijeća

Dokumenti, izvještaji, akti...

Donošenje zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika u GV-u Donošenje zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika u GV-u Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradskoj knjižnici i čitaonici ILOK Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradskoj knjižnici i čitaonici ILOK Odluka o pristupanju promjeni… Nastavite čitati…

Poziv za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 11. ožujka (srijeda) 2020. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13. Usvajanje izvadaka iz zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu Usvajanje dnevnog reda: Donošenje zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Iloka… Nastavite čitati…

Nacrt Strategije razvoja turizma Grada Iloka 2019. – 2025. godine

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. travnja 2020. godine do 15:00 sati dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Strategije razvoja turizma Grada Iloka 2019. – 2020. godine . Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju biti ispunjeni putem obrasca koji je sastavni dio ovog poziva. Prijedlozi,… Nastavite čitati…