Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2020. godini

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), te članka 20. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine, gradonačelnica Grada Iloka objavljuje

Javni poziv

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2020. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine

Grad Ilok će u 2020. godini odobravati potpore male vrijednosti za slijedeće aktivnosti:

 • Mjera 1. Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja za rad u poljoprivredi
 • Mjera 2. Sufinanciranje troškova pregleda tehničkih sustava u zaštiti bilja (prskalica i raspršivača)
 • Mjera 3. Financiranje natpisnih ploča poljoprivrednih gospodarstava
 • Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla
 • Mjera 5. Potpora ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda
 • Mjera 6. Potpora za umjetno osjemenjivanje stoke (krava, junica, krmača, nazimica)
 • Mjera 7. Potpora za kupnju ženskih i muških rasplodnih grla za povećanje matičnog stada
 • Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica
 • Mjera 9. Poticanje povrćarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje.
 • Podmjera 9.1. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže za voće i povrće
 • Podmjera 9.2. Potpora zapošljavanju sezonske radne snage putem vrijednosnog kupona – vouchera
 • Podmjera 9.3. Sufinanciranje troškova prijevoza poljoprivrednih proizvoda
 • Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sadnica voća i vinove loze

Preuzmite dokumente poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.