Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka radno mjesto viši stručni suradnik za socijalne i društvene djelatnosti

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’ br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje

 

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka

 

 

na radno mjesto: 

  1. viši stručni suradnik za socijalne i društvene djelatnosti

Za radno mjesto je obvezan probni rad od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu se može primiti osoba koja nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te ju vlastoručno potpisati.

Odluka o poništenju natječaja

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka

 

 

Cijeli dokument oglasa možete preuzeti na poveznici niže:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.