Nacrt Strategije razvoja turizma Grada Iloka 2019. – 2025. godine

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. travnja 2020. godine do 15:00 sati dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Strategije razvoja turizma Grada Iloka 2019. – 2020. godine . Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju biti ispunjeni putem obrasca koji je sastavni dio ovog poziva. Prijedlozi, komentari i primjedbe dostavljaju se do navedenog roka na način koji propisuje ovaj poziv

Važna napomena:

Popunjeni obrazac s prilogom zaključno do 10. travnja 2020. godine dostaviti na adresu elektronske pošte: grad.ilok@ilok.hr ili poštom na adresu: Grad Ilok. Trg Nikole Iločkog 13. 32236 Ilok

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Iloka. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.

U nastavku možete preuzeti Nacrt Strategije i Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o Nacrtu Strategije

Preuzmite dokument Nacrta Strategije:

Preuzmite Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o Nacrtu Strategije:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.