Poziv za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 11. ožujka (srijeda) 2020. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.

 • Usvajanje izvadaka iz zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
 • Usvajanje dnevnog reda:
  1. Donošenje zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Iloka (umjesto Zvonimira Draguna novi član željko Prskalo), polaganje prisege novog vijećnnika
   Izvjestitelj: Jugoslav Savić – Mandatna komisija
   Predlagatelj: Mandatna komisija
  2. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok
   Izvjestitelj: Gradska knjižnica i čitaonica Ilok
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med.
  3. Prijedlog za donošenje:
   a) Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Iloka
   b) Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka.
   Izvjestitelj: Odbor za Statut i poslovnik
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med
  4. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine.
   Izvjestitelj: Marijana Lončar
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med
  5. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada za 2019. godinu.
   Izvjestitelj: Ivan Klasanović
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med
  6. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2019. godinu
   Izvjestitelj: Ivan Klasanović
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med
  7. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Iloka i zamjenika članova
   Izvjestitelj: Silvija Dološić
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med
  8. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka
   Izvjestitelj: Marijana Lončar
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med
  9. Obavijesti i prijedlozi

  Predsjednica Gradskog vijeća
  Marija Dobošević, dipl. ing. agr

  Na poveznici niže možete preuzeti materijale za 9. sjednicu Gradskog vijeća

  Materijali – 9_sjednica_GV.zip

Bookmark the permalink.

Comments are closed.