Odluka o zabrani javnog okupljanja.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 06/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 19/19), Gradonačelnica Grada Iloka dana 16. ožujka 2020. donosi ODLUKU o preventivnom sprječavanju širenja koronavirusa COVID-19 članak 1. Zabranjuje se organiziranje i provedba prigodnih skupova, kulturnih manifestacija, javnih okupljanja i slično u prostorima i na javnim površinama… Nastavite čitati…

Odluka o zabrani javnog okupljanja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 06/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 19/19), Gradonačelnica Grada Iloka dana 16. ožujka 2020. donosi ODLUKU o preventivnom sprječavanju širenja koronavirusa COVID-19 članak 1. Zabranjuje se organiziranje i provedba prigodnih skupova, kulturnih manifestacija, javnih okupljanja i slično u prostorima i na javnim površinama… Nastavite čitati…

Problem s migrantima na području Grada Iloka

Grad Ilok i gradonačelnica Marina Budimir pokrenuli su inicijativu za rješavanje gorućih problema na području grada – problem s migrantima i Srijemskom transverzalom. Inicijativa je upućena na Ured premijera Vlade Republike Hrvatske, Ured ministra Ministarstva unutarnjih poslova, Ured župana Vukovarsko-srijemske županije, te na Upravu Hrvatskih cesta. Uprava Hrvatskih cesta očitovala se na problem Srijemske transverzale. U nastavku možete preuzeti njihovo očitovanje na navedenu temu. Preuzmite dokumente: Dopis poslan nadležnim institucijama. Očitovanje Hrvatskih cesta.