Odluka o zabrani javnog okupljanja.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 06/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 19/19), Gradonačelnica Grada Iloka dana 16. ožujka 2020. donosi

ODLUKU

o preventivnom sprječavanju širenja koronavirusa COVID-19

članak 1.

Zabranjuje se organiziranje i provedba prigodnih skupova, kulturnih manifestacija, javnih okupljanja i slično u prostorima i na javnim površinama u vlasništvu Grada Iloka.

članak 2.

U naseljima Grada Iloka (šarengrad, Mohovo i Bapska) zabranjuju se sva sportska natjecanja i održavanje treninga u prostorima i objektima Grada Iloka.

članak 3.

Odgovornost za provedbu ove Odluke preuzimaju, danom njezina donošenja korisnici i organizatori dodijeljenih gradskih prostora.
Za provedbu ove Odluke ovlašćuje se komunalni redar Grada Iloka.

članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se do daljnjega.

U nastavku možete preuzeti dokument Odluke

Preuzmite dokument:

Bookmark the permalink.

Odgovori