Odluka o izmjeni javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama (‘Narodne novine’ br. 74/14, 70/17 i 98/19), i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 04/18 i 9/19), gradonačelnica Grada Iloka donijela je

Odluku

o izmjeni javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu

Preuzmite dokument Odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.