Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava udrugama za 2020. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka i Javnog poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu, sukladno članku… Nastavite čitati…

Obavijest poslovnim subjektima – e-računi

Grad Ilok obavještava sve pooslovne subjekte koji gradu Iloku šalju e-račune da od 1.7.2019. godine Grad Ilok neće biti u mogućnosti zaprimati i obraditi račune koji nisu izdani sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Preuzmite dokument obavijesti: Obavijest poslovnim subjektima – e-računi

Sondiranje terena za projektiranje sanacije klizišta u Iloku

U siječnju 2015.godine došlo je do propadanja ulice Zrinskih Frankopana u Iloku pri čemu se otvorio ponor 3m širine i 6 metara dubine. Tada se dvorišna ograda naše sugrađanke strovalila u nastalu jamu te je postojala opasnost da se i njezina kuća uruši, zbog čega je morala biti evakuirana na… Nastavite čitati…

Program socijalne skrbi na području Grada Iloka

U prilozima možete pronaći nacrt Programa socijalne skrbi na području Grada, te obrazac savjetovanja s javnošću. Važna napomena: Popunjeni obrazac s prilogom zaključno do 21. svibnja 2020. godine dostaviti na adresu elektronske pošte: grad.ilok@ilok.hr Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Iloka. Ukoliko… Nastavite čitati…

Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka

U prilozima možete pronaći nacrt Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka, te obrazac savjetovanja s javnošću. Važna napomena: Popunjeni obrazac s prilogom zaključno do 21. svibnja 2020. godine dostaviti na adresu elektronske pošte: grad.ilok@ilok.hr Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će javno dostupni na… Nastavite čitati…

Odluka o izmjenama komunalne naknade.

U prilozima možete pronaći nacrt Druge izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi, te obrazac savjetovanja s javnošću. Važna napomena: Popunjeni obrazac s prilogom zaključno do 21. svibnja 2020. godine dostaviti na adresu elektronske pošte: grad.ilok@ilok.hr Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada… Nastavite čitati…

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama i Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta Grada Iloka.

U prilozima možete pronaći nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama i nacrt Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Iloka, te obrazac savjetovanja s javnošću. Važna napomena: Popunjeni obrazac s prilogom zaključno do 20. svibnja 2020. godine dostaviti na adresu elektronske pošte: grad.ilok@ilok.hr Po završetku savjetovanja, sve… Nastavite čitati…

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

U prilozima možete pronaći nacrt Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave, te obrazac savjetovanja s javnošću. Važna napomena: Popunjeni obrazac s prilogom zaključno do 20. svibnja 2020. godine dostaviti na adresu elektronske pošte: grad.ilok@ilok.hr Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Iloka. Ukoliko… Nastavite čitati…