10. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13, 28. svibnja (četvrtak) 2020. godine u 19:30 sati.

Točke dnevnog reda sjednice:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Iloka (umjesto Marije Dobošević Filip Petrik) i polaganje prisege novog vijećnika

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Jugoslav Savić- Mandatna komisija

Predlagatelj: Mandatna komisija

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o razrješenju predsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Iloka

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Izvješće o radu Ureda za međunarodnu suradnju TINTL za 2019. god. i plan rada za 2020.

Dokument izvješća

Izvjestitelj: Mladen Markešić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o radu Lokalne akcijske grupe Srijem (LAG Srijem) za 2019. god. i plan rada za 2020. god.

Dokument izvješća

Izvjestitelj: Albert Varga

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Iloka za 2019. godinu

Dokument izvješća

Izvjestitelj: predstavnik Postaje granične policije Ilok

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Renata Banožić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe i opreme u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Gradska knjižnica i čitaonici Ilok

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok na Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: ravnatelj ustanove

Predlagatelj: Ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o udomljavanju pasa

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o sterilizaciji pasa i mačaka

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa poticanja rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa sufinanciranja obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području Grada Iloka

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka

Izmjenjeni dokument prijedloga

Dokument prijedloga (nevažeći)

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Drugih izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama i Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Iloka

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura i donošenje Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Iloka

Dokument razmatranja izvješća

Izvjestitelj: predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izdavanju službenog glasila Grada Iloka

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju poduzetničke zone „Ilok 2“

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Polugodišnje izvješće Gradonačelnice o radu za razdoblje 01.07. – 31.12.2019. godine

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Grada Iloka 2021.-2027.

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za proračun i financije

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed odabranih ponuditelja na javnom natječaju za zakup građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok 2

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Obavijesti i prijedlozi
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

 

 

Bookmark the permalink.

Odgovori