Pravilnici i procedure 06. svibnja 2020.

Preuzmite dokumente: Pravilnik o korištenju službenih vozila Pravilnik o postupcima naplate potraživanja Procedura blagajničkog poslovanja Procedura službenih putovanja Procedura stvaranja ugovornih obveza Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama te ovlastima i nadležnostima službenika za obavljanje i kontrolu navedenih poslova Procedura zaprimanja računa, provjere računa i plaćanje po računima

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Iloka i popis važećih kandidatura. Preuzmite dokument Izvješća: Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Iloka i popis važećih kandidatura.