Okrugli stol – ‘Izrada strategije centra kompetencija’

U sklopu projekta FED CCNET – Fostering of cross-border business environment through development of business competence centres and Networks financiranog u okviru programa prekogranične suradnje Interreg – IPA CBC Croatia – Srbija 2014. – 2020. održan je okrugli stol – radionica na temu ‘Izrada strategije Centra kompetencija’.

Na radionici su sudjelovali članovi projektnog tima, načelnica Općine Lovas, gđa. Tanja Cirba, gradonačelnica grada Iloka, gđa. Marina Budimir, načelnica Općine Bač, gđa. Valentina Sitnić, direktor Centra kompetencija d.o.o. g. Ivan Ambroš, ravnatelj RA TINTL g. Mladen Markešić, voditelj LAG-a Srijem, g. Albert Varga, zamjenik direktora Agro-klastera, gosp. željko Cirba, gđa. Ružica Lončarić i Tihana Sudarić ispred Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, kao i ostali djelatnici Grada Iloka i Općine Lovas.

Cilj okruglog stola – radionice bio je odrediti smjernice za izradu strategije. Kako bi se osigurala održiva suradnja centara za kompetencije potreban je zajednički strateški dokument koji će objediniti sve programe suradnje koji se mogu ponuditi.

Ugovor za izradu strategije potpisan je sa Fakultetom agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.