11. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/20-01/09
URBROJ: 2196/02-02-20-1
Ilok, 08. lipnja 2020. godine

 

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan

17. lipnja (srijeda) 2020. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13

 

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Zaključka o prestanku mirovanja mandata vijećnika i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Iloka (Damir Bašić/Hrvoje Bošnjaković)

Prijedlog za donošenje Zaključka o prestanku mirovanja mandata vijećnika

Izvjestitelj: Jugoslav Savić- Mandatna komisija

Predlagatelj: Mandatna komisija

 1. Izvješće o radu i izvršenju Godišnjeg plana Ilok Ton d.o.o. Ilok za 2019. god.

Skraćeni financijski izvještaj za 2019.g. za Gradsko vijeće

Izvjestitelj: Dalibor Papak

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o radu i izvršenju Godišnjeg plana Kom-Ilok d.o.o. Ilok za 2019. god.

KOM-ILOK d.o.o.Ilok Izvješće o radu i izvršenju Godišnjeg plana za 2019. godinu

Izvjestitelj: Davor Kopilaš

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o radu i izvršenju plana Komunalija d.o.o. Ilok za 2019. god.

KOMUNALIJE d.o.o. Izvješće o radu i izvršenju Godišnjeg plana za 2019. godinu

Izvjestitelj: Joško Radanović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o radu i izvršenju Godišnjeg plana Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok za 2019. god.

DV Crvenkapica-Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2019.

Izvjestitelj: Željka Božinović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o radu i izvršenju Godišnjeg plana Gradske knjižnice i čitaonice Ilok za 2019. god.

Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ilok 2019.g

Obrazloženje godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Ilok za 2019.g

Izvjestitelj: Renata Banožić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o radu i izvršenju Godišnjeg plana Muzeja grada Iloka za 2019. god.

Izvješća o radu Muzeja grada Iloka od 1.1.-31.12.2019.

Obrazloženje Izvješća o izvršenju Fin. plana Muzeja grada Iloka za 2019.g

Izvjestitelj: Maja Barić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o radu i izvršenju Godišnjeg plana Javne vatrogasne postrojbe Ilok za 2019. god

JVP-Izvješće o radu

Izvjestitelj: Ivica Bošnjak

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o radu Odbora za sport i obrazovanje za 2019. godinu

Odbor za šport i obrazovanje 1. Informacije o stanju športa na području Grada Iloka te smjernice za njegov razvoj

Odbor za šport i obrazovanje 2. Informacija o stanju u odgojno-obrazovnom sustavu na području Grada Iloka te smjernice za njegov razvoj

Kratko Izvješće Odbora za sport

Izvjestitelj: Zlatko Zajac

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o radu Odbora za turizam za 2019. godinu

Izvještaj o radu odbora za turizam grada Iloka za 2019.g.

Izvjestitelj: Mirna Margić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2019. god.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2019.

OBRAZLOŽENE UZ IZMJENE I DOPUNE

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Iloka u 2019. godini

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Iloka u 2019

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Izvješće o izvršenju komunalne infrastrukture

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu

Prijedlog za donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Iloka za 2020.

ODLUKA VIJEĆA- PRVE izmjene i dopune Proračuna grada Iloka za 2020. g.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu

Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Iloka za 2020

I izmjene odluke o IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2020. g.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje I. izmjena i dopuna Plana gradnje komunalne infrastrukture

PRVE Izmjena program građenja kom. inf. za 2020_

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. god.

Program utroška sredstava od zakupa, prodaje i koncesije

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. god.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Iloka

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Iloka 2020

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

Izvjestitelj: Mirjana Supek – Odbor za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja

Odbor za izbor i imenovanje

Izvjestitelj: Mirjana Supek – Odbor za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Obavijesti i prijedlozi
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Filip Petrik

Bookmark the permalink.

Odgovori