Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Iloka u 2019. godini

Temeljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’ 68/18 i 110/18, 32/20) i članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne Novine’ 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 , 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19) te članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije 13/11, 04/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka dostavlja Gradskom vijeću Grada Iloka Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Iloka u 2019. godini:

Bookmark the permalink.

Odgovori