Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’ br. 68/18, 110/18, 32/20), članak 33. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (‘Narodne novine’, broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članka 28. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije, br. 11/13, 4/18 , 9/19, 4/20), Gradsko vijeće Grada Iloka na 11. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2020. godine, donosi: Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Bookmark the permalink.

Odgovori