Prve izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka lipanj 2020. godine

Temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), odredbi Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’, broj 74/10 i 125/14), članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20), članka 6. stavka 3. i članka 16. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 12/19), Gradonačelnica Grada Iloka na prijedlog Pročelnika, dana 17. lipnja 2020. godine donosi: Prve izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka lipanj 2020. godine

Bookmark the permalink.

Odgovori