Odluke o privremenoj odgodi javnih priredbi i o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Na temelju preporuka Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, Stožer civilne zaštite Grada Iloka donosi odluku o privremenoj odgodi javnih priredbi u organizaciji jedinica lokalne samouprave na području Grada Iloka u slijedećih 30 dana.

Odluka stupa na snagu 18. srpnja (subota) 2020. godine u 00:00 sati.

Na temelju preporuka Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, Stožer civilne zaštite Grada Iloka donosi odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Iloka prema kojem se od 18.07.2020. do 17.08.2020. radno vrijeme ograničava do 23:00 sati, a vikendom najkasnije do 00:00 sati.

S poveznice preuzmite dokumente Odluka – Odluke o privremenoj odgodi javnih priredbi i o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Bookmark the permalink.

Comments are closed.