Natječaj za prijam u radni odnos na odredeno vrijeme U Grad Ilok, na radno mjesto VODITELJICA PROJEKTA ‘ZAžELI’

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnąi) samoupravi (‘Narodne novine’ br. 86/08, 61/1 1 , 04/1 8), pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela Grada Iloka raspisuje OGLAS za prijam u radni odnos na odredeno vrijeme U Grad Ilok, na radno mjesto VODITELJICA PROJEKTA ‘ZAžELI’ – 1 izvršitelj (m/ž) do 15. siječnja 2022.god.

Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. stavku 1 . Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’ broj 86/08, 61/1 1, 04/18, 1 12/19).

Testiranje za natječaj za radno mjesto Voditelja projekta “Zaželi” 14. 08.2020. u 8 sati. , velika vijećnica Grada Iloka.

S poveznice preuzmite dokument natječaja – Natječaj za prijam u radni odnos na odredeno vrijeme U Grad Ilok, na radno mjesto VODITELJICA PROJEKTA ‘ZAžELI’

S poveznice preuzmite dokument izjave – Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

S poveznice preuzmite priloge – Prilozi

Bookmark the permalink.

Comments are closed.